ေယင်-ချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်

ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့အတွက်ဗီယင်နာသြစတြီးယားအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဖန်တီးမိသားစု၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖော်ရွေ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့၊မြင်တဲ့အရည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊ချက်တင်အတွက်ရုရှားနှင့်သြစတြီးယား။ ယင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့အကောင့်ကိုကမ်းလှမ်းမှတ်ပုံတင်မှဝင်ရောက်ခွအားလုံးဆိုက်ကိုအင်္ဂါရပ်:အခမဲ့အဘို့ရှာတွေ့လူသစ်နေ့တိုင်း။ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအမှန်တကယ်ချိန်းတွေ့အတွက်ဗီယင်နာသြစတြီးယားအတွက်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ဖန်တီးမိသားစု၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဖော်ရွေ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့၊မြင်တဲ့အရည်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊ချက်တင်အတွက်ရုရှားနှင့်သြစတြီးယား။ ယင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အခမဲ့အကောင့်ကိုကမ်းလှမ်းမှတ်ပုံတင်မှဝင်ရောက်ခွအားလုံးဆိုက်ကိုအင်္ဂါရပ်:အခမဲ့အဘို့ရှာတွေ့လူသစ်နေ့တိုင်း။
ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း လိင်ဗီဒီချိန်းတွေ့ဆိုက် နိဒါန်းအခမဲ့ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုစကားပြောွ ဗီဒီယိုစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်၊အခမဲ့မရှိပါ ဗီဒီယိုအခမဲ့ချိန်းတွေ့ အနက်သိမှရ ဝက်ဘ်ဆိုက်ယိုချိန်းတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးတစ်ဦး လိင်နှင့်ချိန်းတွေ့မပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဗီဒီယိုချက်တင်အွန်လိုင်းစစ်ဆေး